Senaryo pou dènye jounen faz de gwoup yo.

Gwoup B

Pwochen match: Iran-Pòtigal /  Espay-Mawòk

Espay ak Pòtigal gen menm pwen, si yo bat oubyen yo fè yon match nil, y’ap kalifye. Men si yo tou lè de ta pèdi, sa ki pèdi sou pi gwo skò a, se li k’ap elimine.
Iran pou li kalifye fòk li bat Pòtigal, oubyen fè yon match nil men fòk li ta espere Espay pèdi sou yon diferans gòl -2. Si li bat Pòtigal e Espay ta pèdi l’ap fini premye nan gwoup la.
Mawòk nenpòt rezilta li fè, l’ap toujou elimine.

Gwoup C

Pwochen match yo: Ostrali-Pewou / Dànmak-Frans

Lafrans kalifye deja, li pral jwe ak Dànmak. Si li bat oubyen fè yon nil l’ap fini premye nan gwoup la, men si pèdi, l’ap dezyèm.
Dànmak, yon viktwa oubyen yon match nil ap kalifye’l. Men si li pèdi e Ostrali ta bat Pewou ak yon diferans gòl +3, l’ap elimine.
Ostrali nan obligasyon pou li bat, si li vle kalifye. Fòk li ta bat sou skò diferans +3 e fòk Dànmak ta pèdi.
Pewou li menm, de tout lè mannyè l’ap elimine.

Gwoup D

Pwochen match yo: Nijerya-Ajantin / Island-Kowasi

Kowasi ak 6 pwen li an, nenpòt rezilta li ta fè, l’ap kalifye kanmèm. Li ka pèdi premye plas li a, si toutfwa li ta pèdi e Nijerya ta bat ak yon diferans gòl +5.
Nijerya, pou li kalifye fòk li bat Ajantin. Oubyen fè yon match nil men fòk Island pa ta bat Kowasi sou yon skò diferans +3.
Island, pou li kalifye fòk li bat Kowasi sou yon skò diferans +3 e espere yon defèt oubyen yon match nil de Nijerya.
Ajantin pou li kalifye se bat pou li bat Nijerya e espere yon defèt oubyen yon match nil de Island pou evite tout lòt senaryo. Paske si Island ta bat ak yon skò omwen +2 e Ajantin li menm, ta bat ak yon skò ki pi ba ke +3, l’ap elimine.

Gwoup E

Pwochen match yo: Sèbi-Brezil / Swis-Kostarika

Brezil pral jwe ak Sèbi, yon viktwa ap kalifye’l. L’ap fini dezyèm si:
+li fè match nil e Swis ta bat Kostarika
+Swis fè yon viktwa ki nètman siperyè pa rapo a viktwa pa’l la.
Men si li ta pèdi e Swis bat, l’ap elimine.
Swis, yon viktwa oubyen yon match nil ap kalifye’l. Si li pèdi e Brezil bat l’ap kalifye kanmèm. Men si li pèdi sou yon diferans gòl -2 e Sèbi ta bat oubyen fè yon match nil ak Brezil l’ap elimine.
Sèbi, pou li kalifye l’ap bezwen yon viktwa. Li ka kalifye ak yon match nil, si Swis ta pèdi sou yon skò diferans -2.
Kostarika, nenpòt rezilta li fè l’ap elimine kanmèm.

Gwoup F
Pwochen match yo: Koredisid-Almay / Meksik-Swèd

Meksik, malgre 6 pwen li an, li poko asire de kalifikasyon’l. Si Swèd ta bat li ak yon skò diferans +3 e Almay ta bat match pa’l la sou menm diferans gòl sa a, Meksik ap elimine. Apre sa, yon viktwa oubyen yon match nil ap kalifye’l.
Almay depi li ta bat ak yon skò pou piti diferans +3, li pa bezwen enkyete’l de rezilta match Meksik-Swèd la. Match nil ap bon pou li, si Swèd ta pèdi. Si Almay fè match nil e Swèd ta fè match nil tou, Almay ap kalifye si sèlman match nil pa’l la egal oswa siperyè a match nil Swèd la (egz: Almay ta fè 1-1 e Swèd fè 1-1, Almay kalifye). Si Swèd fè 1-1 e Almay fè 0-0, Almay elimine e Swèd kalifye paske Swèd ta make plis gòl.
Swèd, l’ap kalifye si li bat Meksik sou yon skò ki siperyè a Almay an ka de yon viktwa de Almay tou. E si li ta fè match nil, fòk Almay ta pèdi pou li ka kalifye.
Koredisid ak 0 pwen li an ka kalifye, si li bat Almay ak yon gran diferans gòl e ke Swèd  ta fè yon gwo defèt fas a Meksik.

Gwoup G
Pwochen match yo: Panama-Tinizi / Angletè-Meksik

Angletè ak Bèljik, yo tou lè de kalifye deja, nenpòt rezilta ki tonbe antre yo pap deranje anyen. Y’ap jwe sèlman pou konn sa k’ap premye nan gwoup la.
Tinizi ak Panama pa gen okenn chans pou yo ankò, yo elimine deja.

Gwoup H
Pwochen match yo: Japon-Polòy / Senegal-Kolonbi

Japon ak Senegal, yon viktwa oubyen nenpòt match nil ap kalifye yo.
Kolonbi, pou li kalifye, li nan obligasyon pou li bat Senegal. Men si li fè yon match nil e Japon ta pèdi l’ap kalifye tou.
Polòy, viktwa, match nil, anyen pap kalifye’l.