Udpate Mondyal Paw sou Google Play Store lan !

Al update Mondyal Paw sou Google Play Store lan ! Nouvel vèsyon app lan disponib kounyen an sou lyen sa !

1) Nou amelyore notifikasyon yo : yo pi long pou na ka baw plis detay sou match yo + nou ka voye imaj tou.

2) Ou ka pataje app lan fasil ak zanmiw : nou ajoute yon bouton “Pataje” nan menu an.

3) Nou korije kèk bug e nou amelyore app lan tou.